• Số 7 Nguyễn Thái Học, TT Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng 0633 874342
Bài nổi bật

Văn bản

Số hiệu 6 tháng 2021
Ngày ban hành 20/07/2021
Nơi ban hành Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai
Trích yếu Công bố thông tin doanh nghiệp 6 tháng 2021
Số hiệu 2020
Ngày ban hành 15/04/2021
Nơi ban hành Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai
Trích yếu Báo cáo kiểm toán 2020
Số hiệu 2020
Ngày ban hành 15/04/2021
Nơi ban hành Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai
Trích yếu Công bố thông tin doanh nghiệp 2020
Số hiệu 2019
Ngày ban hành 15/04/2020
Nơi ban hành Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai
Trích yếu Công bố thông tin doanh nghiệp 2019
Số hiệu Thuyet minh bao cao tai chinh 6 thang 2018
Ngày ban hành 19/07/2018
Nơi ban hành CTY TNHH MTV LN ĐẠ HUOAI
Trích yếu Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng 2018
Số hiệu Thuyet minh bao cao tai chinh
Ngày ban hành 05/04/2018
Nơi ban hành CTY TNHH MTV LN ĐẠ HUOAI
Trích yếu Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp
Số hiệu CBTTDN 2017
Ngày ban hành 05/04/2018
Nơi ban hành CTY TNHH MTV LN ĐẠ HUOAI
Trích yếu Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp
Số hiệu 01-VB-CTY
Ngày ban hành 31/12/2016
Nơi ban hành CTY TNHH MTV LN ĐẠ HUOAI
Trích yếu Công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp
Số hiệu 43/TB-SNN
Ngày ban hành 21/04/2016
Nơi ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Trích yếu Kết luận của Giám đốc Sở Lê Văn Minh tại Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng 06 tháng đầu năm 2016
Số hiệu 02/TB-SNN
Ngày ban hành 18/01/2016
Nơi ban hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Trích yếu Kết luận của Sở Nông nghiệp và PTNT tại hội nghị triển khai Dự án rà soát điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020